Франківський район м. Львова. ЗДО № 93
 
Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 14" м. Ковель Вітає Вас!

Діяльність закладу

 

 

Ми працюємо за програмою

"Українське дошкілля"

 

Метою програми є:

    Розширити змістовний компонент освітньої роботи з дітьми від 2-х до 6-ти років, розкриваючи етнічні, історичні та соціо-культурні особливості Західного регіону.

    Програма побудована на принципах науковості, інтеграції, системності, комплексності, гуманізації, змісту навчання та виховання.

    У програмі визначено завдання з різними напрямами роботи з дітьми: фізичний, соціально-моральний, емоційно-ціннісний, пізнавальний, мовленнєвий, художньо-естетичний і креативний.  

     Багато уваги в програмі відведено розділу "Фізичний розвиток". У ньому виокремлено завдання щодо формування потреби у здоровому способі життя, виховання ставлення до здоров'я як до цінності.

     

 

 

     У розділі "Соціально-моральний розвиток" викладено завдання, зміст роботи з виховання в дітей гуманних почуттів і доброзичливих взаємин, основ колективізму; конкретизовано зміст знань про норми моралі в суспільстві, що необхідні для формування основ моральних якостей.

 

 

 

    Програма "Українське дошкілля" орієнтує на розширення кола уявлень дітей про культуру, традиції українського народу. Підрозділи "Ознайомлення з довкіллям", "Народознавство" включають ознайомлення дітей із сімейними та родинними традиціями, українською оселею, рідним краєм, народним одягом, українською народною іграшкою, календарно-обрядовими святами , звичаями та традиціями, національною кухнею та народними ремеслами.

 

 

 

 

   

     Зміст Підрозділу "Ознайомлення з природою", спрямований на збагачення уявлень про світ природи, формування екологічної культури дошкільника. В цьому розділі неабияку увагу приділено розкриттю особливостей природи Західного регіону. 

 

 

 

   

     Художньо-естетична лінія розвитку представлена у розділі "Художньо-естетичний розвиток" такими видами роботи: читання і розповідання художніх творів, інсценування та драматизація за змістом творів художньої літератури, музика, образотворча діяльність.

 

 

 

   

 

 

   

    Реалізація завдань розділу "Креативний розвиток" за програмою "Українське дошкілля" забезпечує розвиток творчих здібностей дітей, їхньої уяви, самостійності у втіленні задуму, пошуку шляхів його реалізації тощо.

 

 

 

 

 

 

 

       Своє завдання група реалізує у тісні співпраці зі сім’єю, активне залучення батьків до освітнього процесу, консультування з питань психолого-педагогічної підготовки до виховання дітей.